Jest Piątek, 02 czerwca 2023 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2022-03-07 09:23:53 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 07.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Żwirki i Wigury 3 ogłasza przetarg ofertowy dotyczący renowacji elewacji południowej i zachodniej tego budynku.

 

A. Przewidywany zakres robót:

1. Ciśnieniowe mycie elewacji.

2. Impregnacja powierzchni ścian środkiem grzybobójczym.

3. Doszczelnienie szpaletów w otworach okiennych, które tego wymagają.

4. Uszczelnienie pęknięć (zarysowań) elewacji oraz uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej.

5. Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi (preferowane są farby silikonowe) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem (zbliżonej do istniejącej).

 

B. Informacje doprecyzowujące założenia ofertowe:

1. Proponowane do zastosowania materiały powinny posiadać tzw. zgodność systemową oraz wszelkie potrzebne świadectwa.

2. Prace malarskie należy wykonywać metodami alpinistycznymi.

3. Wykonawca posiadający aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót (szczególną uwagę należy zwrócić na parkujące w pobliżu malowanych elewacji samochody).

4. Oferent zaproponuje zintegrowaną (obejmującą wszystkie czynności robocze) cenę jednostkową prac renowacyjnych jw. przy określeniu powierzchni malowanych elewacji zgodnie z treścią p.4.4.1. rozdziału 12 (roboty malarskie) KNR 4-01 – „przy malowaniu ścian nie potrąca się otworów o powierzchni 1 do 3 m² w przypadku malowania ościeży. Potrąca się natomiast otwory ponad 3 m² doliczając powierzchnie malowanych ościeży”.

5. Powierzchnie malowanych elewacji zostaną wpisane do formularza ofertowego. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego przy zastosowaniu oferowanej ceny jednostkowej.

6. Formularze ofertowe oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6.

7. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z kopią aktualnej polisy ubezpieczeniowej i danymi technicznymi materiałów budowlanych należy składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 – do dnia 28 marca br. do godz. 10.00

8. Komisja przetargowa zapozna się ze złożonymi ofertami do dnia 31.03.2022 r.

9. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót lub rezygnacji z ich wykonywania
(w przypadku rozszerzenia zakresu będzie miała zastosowanie oferowana cena jednostkowa).

10. Powyższe ogłoszenie przetargowe zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

 

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2022-03-01 11:30:45 przez Administartor SM Nowe Miasto
Dodano 2022-02-22 13:54:43 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 21.02.2022r.

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy dotyczący wyremontowania balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Popiełuszki 8.

 

A. Zakres robót dotyczący remontu płyt balkonowych:

 

1. Demontaż istniejących warstw posadzkowych, wylewkowych i izolacyjnych.

2. Demontaż obróbek blacharskich.

3. Ułożenie na odsłoniętej powierzchni płyty żelbetowej warstwy izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej typu PYE PV 250 S5.

4. Wykonanie ochronnej warstwy z wylewki betonowej (jastrych cementowy klasy co najmniej C25 z dodatkiem zbrojenia rozproszonego).

5. Oczyszczenie dolnych powierzchni płyt balkonowych z wyprawy tynkarskiej i po zagruntowaniu pomalowanie ich farbą silikonową zewnętrznego stosowania.

6. Wykonanie obróbki blacharskiej wzdłuż zewnętrznych krawędzi płyt balkonowych.

7. Wykonanie wykończeniowej warstwy posadzkowej zgodnie z technologią przyjętą przez oferenta.

 

B. Remont balustrady balkonowej (oczyszczenie i wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej).

 

C. Z uwagi na wymóg przeprowadzenia wszystkich robót jw. „z zewnątrz” istnieje konieczność montażu rusztowań (koszt rusztowań należy uwzględnić w cenie jednostkowej remontu balkonów).

 

 

  • Oferty należy składać do dnia 10.03.2022 r. w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6.

  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni pod nr tel. (17) 85-76-982 oraz (17) 85-76-986.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2022-02-21 12:26:57 przez Administartor SM Nowe Miasto

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

 

  1. Zamawiający:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie ogłasza przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń na indywidualne węzły cieplne w budynkach przy ulicy Rejtana 22, 24, 26 i Popiełuszki 6, 8, 10, 14 w Rzeszowie.

  1. Termin składania ofert : do 10 marzec 2022 r. do godziny 13 00

- sekretariat Spółdzielni, pokój nr 9.

  1. Otwarcie ofert : 10 marzec 2022 r. o godzinie 13.00- pokój 9a

w Spółdzielni Nowe Miasto ul. Podwisłocze 6 w Rzeszowie.

  1. Szczegółowych informacji na temat zamówienia udzielą :

Witold Baran - tel. 17 85-76-986

Jacek Marszałek – tel. 17 85-76-983

  1. Materiały przetargowe można uzyskać w Dziale Technicznym

Spółdzielni, p. nr 5 i 6 w godz. od 700 do 1500, tel. 17-865-70-82

wew. 23 lub 26.

 

 

Rzeszów, 17.02.2022 r.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2022-02-21 10:33:28 przez Administartor SM Nowe Miasto

 Rzeszów, luty 2022 r.

 


 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 ogłasza przetarg ofertowy na „Wykonanie termomodernizacji ściany północnej od klatki III do V w budynku Popiełuszki 20 w Rzeszowie” (nie dotyczy ścian zewnętrznych klatek schodowych).

Prace remontowe obejmują:

1. Usunięcie i utylizację istniejącej warstwy termoizolacji z wyprawą tynkarską.

2. Wykonanie nowej warstwy termoizolacyjnej przy użyciu płyt styropianowych

gr. 15 cm typu EPS 70-035 (grafit).

3. Wykonanie nowej warstwy termoizolacyjnej przy użyciu płyt styropianowych

gr. 5 cm typu EPS 100-038 (grafit) – dotyczy cokołu.

4. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej pod stolarkę okienną

i na krawędzi dachu.

5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego w systemie

BSO – ok. 450 m2.

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.03.2022 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 9, ul. Podwisłocze 6 po wcześniejszym dokonaniu wizji lokalnej na budynku i ustaleniu szczegółów wykonawczych z Działem Technicznym Spółdzielni.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]