Jest środa, 20 październik 2021 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2020-08-18 08:39:54 przez Administartor SM Nowe Miasto

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nowe Miasto” w Rzeszowie

zatrudni:

inspektora nadzoru robót budowlanych

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe, preferowane ogólnobudowlane,

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,

 • Uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 • Znajomość przepisów prawa budowlanego,

 • Samodzielność.

Oferty zawierające CV należy składać elektronicznie lub w sekretariacie Spółdzielni: smnm@smnowemiasto.pl , 35-309 Rzeszów, ul Podwisłocze 6,

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 17-85 76 994.
 


 

Dodano 2020-08-06 13:48:10 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, sierpień 2020 r.

 

 

      OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

 

 

            Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Husarska 1 w Rzeszowie jako Zarządca ogłasza przetarg ofertowy na remont 24 szt. balkonów i balustrad w budynku j.w.

 

Przewidywany zakres robót:

 1. Wywóz i utylizacja zdemontowanej izolacji przeciwodnej, wylewki i warstw posadzkowych oraz obróbek.

 2. Demontaż starych ekranów balustrad balkonowych.

 3. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji balustrad balkonowych.

 4. Wykonanie obróbki blacharskiej ze stalowej blachy powlekanej (w uzgodnionej kolorystyce).

 5. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej typu PYE PV 250 S 5.

 6. Wykonanie wylewki z mieszanki betonowej z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.

 7. Montaż nowych ekranów balkonowych (np. z blachy trapezowej, kronoplanu itp.)

 8. Naprawa sufitów balkonów i odmalowanie ich farbą silikonową elewacyjną w istniejącej kolorystyce.

Uwaga: Inwestor dopuszcza tylko „zewnętrzny” sposób prowadzenia robót.

W ofercie przetargowej należy uwzględnić następujące dane:

 1. Koszt robót (netto).

 2. Koszt jednostkowy (netto) naprawy jednego balkonu.

 3. Planowany termin przeprowadzenia remontu.

 4. Okres gwarancji.

 5. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie oględzin i zapoznanie się z warunkami technicznymi wykonania robót.

 6. Oferent przedłoży polisę dotyczącą ubezpieczenia prowadzonych robót.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 lub pod adresem e-mail: smnm@smnowemiasto do dnia 31.08.2020 r. do godz. 12:00.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, Dział Techniczny, pok. 5-8 lub telefonicznie pod nr 178657082.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2020-08-06 12:17:41 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 2020-08-06

 

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy dot. wyremontowania płyt balkonowych w następujących budynkach mieszkalnych:

 1. Pelczara 1 - 198 szt.

 2. Pelczara 2 - 132 szt.

 3. Popiełuszki 14 - 198 szt.

Uwaga: powyższe ilości mogą ulec zmniejszeniu o balkony poddane remontowi w ostatnim czasie.

 

 1. Zakres robót

 1. Wywóz i utylizacja zdemontowanej izolacji przeciwwodnej, wylewki i warstw posadzkowych oraz obróbek.

 2. Naprawa (w wypadku konieczności) odsłoniętej pow. płyty żelbetowej.

 3. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej z nawierzchniowej papy termozgrzewalnej typ PYE PV 250 S5

 4. Wykonanie obróbek blacharskich ze stalowej blachy powlekanej (w uzgodnionej kolorystyce).

 5. Wykonanie wylewki z mieszkanki betonowej z dodatkiem tzw. zbrojenia rozproszonego.

 

UWAGA: dopuszcza się przedstawienie innego, alternatywnego sposobu naprawy płyt balkonowych wg technologii sprawdzonej i preferowanej przez oferenta.

 

 1. W ofercie należy uwzględnić następujące dane:

 1. Jednostkowy koszt robót (netto) – indywidualnie dla każdego budynku.

 2. Orientacyjny termin wykonania robót remontowych dla danego budynku.

 3. Okres gwarancji.

 4. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie oględzin (wizji lokalnej) i zapoznanie się z warunkami technicznymi wykonania robót.

 5. Oferent przedłoży polisę dot. ubezpieczenia prowadzonych robót.

 

Oferty należ składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 lub pod adresem e-mail: smnm@smnowemiasto.pl do dnia 01.09.2020 r. do godz. 12ºº. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 pok. nr 5 – 8 lub telefonicznie pod nr 17-865-70-82.

 

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2020-07-28 12:50:41 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 28.07.2020 r.


 

              Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zostanie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).


 

Dodano 2020-07-28 12:32:02 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego o pow.63,44 m² w bud. przy ul. Bpa J. Pelczara 4/3 (parter) w Rzeszowie.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

 

Warunki przetargu:

 • stawka wywoławcza czynszu: 13,00zł za 1 m² pow. użytk. / netto

 • wadium do 825,00zł

 

 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do
  godz. 10
  30 w dniu przetargu,

 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal w zasobach
  Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,

 • wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

 • wadium przepada na rzecz Spółdzielni – Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,

 • stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji „czynszu najmu”, oprócz niej, Spółdzielnia dolicza opłaty za media oraz VAT,

 • oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,

 • w/w lokale można obejrzeć do dnia 11.08.2020 r. w godzinach pracy obecnego Najemcy,

 • Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,

 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu,

 • informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17-857-69-90.

 

 

Rzeszów, 2020-07-29.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]