Jest środa, 06 lipca 2022 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2021-07-09 07:46:26 przez Administartor SM Nowe Miasto

2021-07-09


OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje, że wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie obumarłego w 100% modrzewia rosnącego przy budynku Popiełuszki 8 kl. VI (dz. nr 1674/46 obr. 208).

W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi na piśmie, które wraz z wnioskiem zostaną przekazane do Wydz. Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta w Rzeszowie.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2021-06-17 14:12:18 przez Administartor SM Nowe Miasto

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego o pow. 59,61 m² w bud. przy ul. Podwisłocze 10/6 /parter/ w Rzeszowie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02. 07. 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

 

Warunki przetargu

 • stawka wywoławcza czynszu: 20,00 zł za 1 m² pow. użytk. / netto.

 • wadium do przetargu: 1192,00 zł.

 

 

 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu,

 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal w zasobach
  Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,

 • wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

 • wadium przepada na rzecz Spółdzielni – Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,

 • stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji „czynszu najmu”, oprócz niej, Spółdzielnia dolicza opłaty za media oraz VAT,

 • oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,

 • w/w lokal można obejrzeć do dnia: 02.07.2021 r.

 • Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,

 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu,

 • informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17-857-69-90.

 

 

Rzeszów, 2021- 06 -17

 

 

 

 

 

 

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2021-05-18 07:27:45 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 18.05.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wspólnota Mieszkaniowa budynku Podwisłocze 36 w Rzeszowie w imieniu i na rzecz, której działa jako Zarządca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 ogłasza przetarg ofertowy na „Wykonanie termomodernizacji części ścian zewnętrznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Podwisłocze 36 w Rzeszowie”.

Szczegółowe informacje oraz materiały przetargowe można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, pokój nr 6, tel. 17 8657082 (koszt materiałów przetargowych wynosi 50,00 zł brutto).

Oferty można składać w terminie do dnia 10.06.2021 r., do godz. 13.00 w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 9, ul. Podwisłocze 6.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

UWAGA

Powyższa informacja została umieszczona na:

Tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

Tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych budynku Podwisłocze 36.

Stronie internetowej S.M. „Nowe Miasto”.

aa.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2021-05-10 10:38:34 przez Administartor SM Nowe Miasto

2021-05-10

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje, że na wniosek mieszkańców wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie świerka rosnącego zbyt blisko budynku Podwisłocze 40 kl. IV od strony zachodniej (dz. nr 1654/1 obr. 208),.

W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi na piśmie, które wraz z wnioskiem zostaną przekazane do Wydz. Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta w Rzeszowie.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2021-04-28 08:36:19 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, kwiecień 2021 r.

 

SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia dot. robót związanych z remontem balkonów w budynku przy ul. Husarskiej 1 w Rzeszowie.

 1. Przewidywany zakres robót

 1. Skucie istniejących wylewek i posadzek.

 2. Demontaż starych obróbek blacharskich.

 3. Demontaż istniejących warstw izolacji przeciwwodnej.

 4. Demontaż blaszanych ekranów balustradowych.

 5. Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji balustrad (z zabezpieczeniem antykorozyjnym).

 6. Montaż nowej obróbki blacharskiej z blachy powlekanej wokół płyty balkonu.

 7. Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm lub alternatywnego rozwiązania np. systemu Deitermann.

 8. Wykonanie wylewki balkonowej z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.

 9. Montaż nowych ekranów balkonowych (np. wykonanych z blachy trapezowej, kronoplanu itp.).

 10. Naprawa sufitów balkonów i odmalowanie ich farbą silikonową elewacyjną w istniejącej kolorystyce.

 11. Położenie płytek mrozoodpornych na płycie balkonowej.

 1. W ofercie przetargowej należy uwzględnić następujące dane:

 • koszt robót (netto) uwzględniający utylizację zdemontowanych materiałów,

 • proponowany termin przeprowadzenia remontu,

 • inwestor dopuszcza tylko „zewnętrzny” sposób przeprowadzenia robót.

 • oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie oględzin i zapoznanie się z warunkami technicznymi wykonania robót,

 • oferent przedłoży polisę dot. ubezpieczenia prowadzonych robót.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 lub na adres email: smnm@smnowemiasto.pl do dnia 17.05.2021 r. do godz. 12ºº.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, Dział Techniczny, pok. nr 5 – 8 lub telefonicznie pod nr 17-865-70-82.

strony:

<- | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]