Jest Poniedziałek, 05 październik 2015 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2014-10-08 00:00:00 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego o pow. 34,94 m2
w bud. przy ul. Podwisłocze 10/3 (parter) w Rzeszowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

Warunki przetargu:

 •  stawka wywoławcza czynszu: 22,00 zł za 1 m2 pow. użytk. /netto/
 •  wadium do przetargu:           769,00 zł
 •  warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu,
 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal
  w zasobach Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,
 •  wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,
 •  wadium przepada na rzecz Spółdzielni – Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,
 •  stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji „czynszu najmu”, oprócz niej, Spółdzielnia dolicza opłaty za media oraz VAT,
 •  oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,
 • w/w lokale można obejrzeć do dnia 21.10.2014 r.,
 •  Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,
 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu,
 •  informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17 865 76 26.
Dodano 2014-07-30 10:53:22 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny (licytację) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Ułanów 10 w Rzeszowie, pow. użytkowa 64,39 m2,
II piętro, budynek niskokondygnacyjny cena wywoławcza 227.800,00 zł, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014 r., o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 9A.
Informację o przetargu oraz zasadach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni: tablica ogłoszeń, dział członkowsko-mieszkaniowy pokój nr 11,
tel. (17) 865-73-11.
Spółdzielnia zastrzega sobie odstąpienie od przetargu lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
 

Dodano 2014-05-28 00:00:00 przez Administartor SM Nowe Miasto

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z § 34 ust. 1 oraz § 35 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w pomieszczeniach Spółdzielczego Osiedlowego Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie, w 5-ciu częściach, w tym: części 1, 2, 3, 4 – przy ul. Podwisłocze 6, część 5 – przy ul. Monte Cassino 14.

1. Jedn. B-1

Pelczara 1, 2, 4, 5, 6, 7, Świadka 1, 3, 5, 7

23.06.2014 r. - godz. 18ºº

2. Jedn. B-2

Podwisłocze 2, 4, 6, 8, 8A, 12, 18, Seniora 2
24.06.2014 r. - godz. 18ºº

3. Jedn. B-3

Podwisłocze 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, 38, 38A, 38B, 40 
25.06.2014 r. - godz. 18ºº

4. Jedn. B-4

Popiełuszki 6, 8, 10, 14, 20, 20A, 22, Rejtana 22, 24, 26
26.06.2014 r. - godz. 18ºº

5. Jedn. F

Monte Cassino 8, 10, 12, 14, Kustronia 6,

Orląt Lwowskich 2, Ułanów 6, 10, członkowie oczekujący - Osiedlowy Klub „Skorpion”, ul. Monte Cassino 14, Rzeszów
27.06.2014 r. - godz. 18ºº

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Zapoznanie uczestników z Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

 3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:

 • przewodniczący

 • z-ca przewodniczącego

 • sekretarz

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Wybór komisji:

 • mandatowo – skrutacyjnej

 • uchwał i wniosków

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” za 2013 r. i podjęcie stosownej uchwały.

 2. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzające prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolność do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

 3. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” z działalności za 2013 r. i przedstawienie kierunków działalności gospodarczej w 2014 r. oraz podjęcie stosownych uchwał.

 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i podjęcie uchwał w sprawie jego zatwierdzenia i przeznaczenia nadwyżki bilansowej.

 5. Przedtawienie wyników lustracji pełnej z działalności Spółdzielni
  w latach 2011-2013 i podjęcie stosownej uchwały.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

 7. Podjęcie uchwał zgłoszonych w trybie § 36 Statutu Spółdzielni.

 8. Rozpatrzenie odwołań osób wykreślonych ze Spółdzielni przez Radę Nadzorczą i podjęcie stosownych uchwał.

 9. Dyskusja.

 10. Zakończenie obrad.

 

Informacja:

 1. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu od 09.06.2014 r. w dni robocze w siedzibie Spółdzielni przy
  ul. Podwisłocze 6 w Rzeszowie, pok. nr 16, w godz. 7°° do 15°°,
  a w poniedziałki do godz. 17°°.

 2. Zgodnie z § 35 Statutu Spółdzielni, każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z materiałami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

 3. Projekty uchwał i żądanie zamieszczania oznaczonych spraw
  w porządku obrad członkowie mają prawo zgłaszać w trybie § 36 Statutu Spółdzielni.

 4. Tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” umieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowemiasto.pl

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
  "Nowe Miasto" w Rzeszowie

Dodano 2014-05-28 00:00:00 przez Administartor SM Nowe Miasto

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Zwięczycka 42
w Rzeszowie, w imieniu i na rzecz której działa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie,
ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wykonanie wymiany WLZ oraz instalacji elektrycznej klatek schodowych oraz wyłącznika p.poż.
i tablicy głównej w ww. budynku.

TERMIN PRZETARGU: 04.06.2014r.

Szczegółowe informacje można uzyskac w Dziale Technicznym
Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6,
pokój nr 6 lub pod nr tel. 17-865-70-82, w godz. 700 do 1500.

Dodano 2014-04-14 11:59:35 przez Administrator ZETO

strony:

« | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]