Jest Wtorek, 12 grudzień 2017 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2017-06-26 10:27:41 przez Administartor SM Nowe Miasto
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie
ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu uzytkowego
o pow. 36,15m2 w bud. przy ul. Podwisłocze 10A/12-13
(parter)
w Rzeszowie. 

​Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2017r. o godz. 1100
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

Szczegółowe informacje dot. lokalu oraz warunków przetragu
i najmu można uzyskać pod nr tel. 17 857 69 90
oraz w załączniku.
Załączniki


Opis
Ogłoszenie przetarg.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2017-06-02 15:40:12 przez Administartor SM Nowe Miasto
Załączniki


Opis
walne zgromadzenie.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2017-05-31 12:13:37 przez Administartor SM Nowe Miasto
OGŁOSZENIE
   
            Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Zwięczycka 42 informuje, że
w porozumieniu z  Zarządem Wspólnoty wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia  na usunięcie chorych bądź kolidujących drzew, rosnących na działce Wspólnoty.
W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w  siedzibie Spółdzielni - pok. nr 2 tel. 17/85 76 989, tel. kom. 784 029 422.
Dodano 2017-05-31 08:11:41 przez Administartor SM Nowe Miasto
ZAWIADOMIENIE
 
             Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie zawiadamia, że zgodnie z § 34 ust. 1 oraz § 35 Statutu i Uchwałą nr 7/2017 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w Spółdzielczym Osiedlowym Domu Kultury przy
ul. Podwisłocze 6 i przy ul. Monte Cassino 14 w Rzeszowie, w pięciu częściach, w tym:
część  1 – ul. Monte Cassino 14, części 2, 3, 4, 5– ul. Podwisłocze 6.

1. Jedn. F
 Monte Cassino 8, 10, 12, 14, Kustronia 6,  Orląt Lwowskich 2,
​ Ułanów 6, 10,  członkowie oczekujący 
 Osiedlowy Klub „Skorpion”, ul. M. Cassino 14,Rzeszów - 26.06.2017 r. 
​ godz. 18ºº
2. Jedn. B-1
 Pelczara 1, 2, 4, 5, 6, 7, Świadka 1, 3, 5, 7        - 27.06.2017 r. godz. 18ºº
3. Jedn. B-2
 Podwisłocze 2, 4, 6, 8, 8A, 12, 18, Seniora 2     - 28.06.2017 r. godz. 18ºº
4. Jedn. B-3
 Podwisłocze 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34,
38, 38A, 38B, 40                                             - 29.06.2017 r. godz. 18ºº
5. Jedn. B-4
 Popiełuszki 6, 8, 10, 14, 20, 20A, 22,
Rejtana 22, 24, 26                                          -  30.06.2017 r. godz. 18ºº

 
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.

2. Zapoznanie uczestników z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
    a) przewodniczący
    b) z-ca przewodniczącego
    c) sekretarz

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji:
    a) mandatowo – skrutacyjnej
    b) wyborczej
    c) uchwał i wniosków

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” za 2016 r. i podjęcie stosownej uchwały.

7. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzające prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolność do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

8. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto”
z działalności za 2016 r. i omówienie kierunków działalności gospodarczej
w 2017 r. oraz podjęcie stosownych uchwał.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r. wraz
z opinią biegłego rewidenta i podjęcie uchwał w sprawie jego zatwierdzenia oraz przeznaczenia nadwyżki bilansowej.

10. Przedstawienie wyników lustracji pełnej z działalności Spółdzielni
w latach 2014 – 2016 i podjęcie stosownej uchwały.

11. Sprawozdanie komisji wyborczej.

12. Podjęcie uchwał  w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

13. Wybory 2-ch delegatów na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

14. Podjęcie uchwał zgłoszonych w trybie § 36 Statutu Spółdzielni.

15. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego.

16. Dyskusja.

17. Zakończenie obrad.

Informacja:
1. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu od 12.06.2017 r.w dni robocze w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6 w Rzeszowie,pok. nr 16, w godz. 7°° do 15°°.

2. Zgodnie z § 35 Statutu Spółdzielni, każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z materiałami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

3. Kandydatów na Zjazd Związku Rewizyjnego należy zgłaszać w terminie do 17 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie kandydatów odbywa się w trybie zgodnym z § 46 Statutu Spółdzielni
i powinno być poparte przez co najmniej 10-ciu członków Spółdzielni. Zgłoszenie odbywa się pisemnie  z podaniem:
  a) imienia i nazwiska kandydata, adresu zamieszkania, telefonu  kontaktowego,
    b) imion i nazwisk osób zgłaszających – z podaniem adresu lokalu,
z którym związane jest członkostwo w Spółdzielni.
Kandydaci na delegatów składają pisemne oświadczenie w siedzibie Spółdzielni, wyrażające zgodę na kandydowanie w trybie przewidzianym
w § 46 Statutu Spółdzielni.

4. Druki dotyczące zgłoszenia kandydata na delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego są dostępne w siedzibie Spółdzielni, ul. Podwisłocze 6,
pok. nr 16.

5. Projekty uchwał do umieszczania w porządku obrad członkowie mają prawo zgłaszać w trybie § 36 Statutu Spółdzielni.

6. Tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” umieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowemiasto.pl
7. Prosimy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu o posiadanie przy sobie dowodu tożsamości.
                                                             Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                 „Nowe Miasto” w Rzeszowie
 
Dodano 2017-05-29 11:43:46 przez Administartor SM Nowe Miasto
OGŁOSZENIE
   
            Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie jako Zarządca     Wspólnoty     Mieszkaniowej      Trzebownisko 929   informuje,
że w porozumieniu z  Zarządem Wspólnoty wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia  na usunięcie 1 szt. świerka rosnącego na działce Wspólnoty.
W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w  siedzibie Spółdzielni - pok. nr 2 tel. 17/85 76 989, tel. kom. 784 029 422.

strony:

<- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]