Jest Poniedziałek, 23 styczeń 2017 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2016-07-13 09:09:34 przez Administartor SM Nowe Miasto
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Mazurska 9 informuje,
że w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie chorych bądź zbyt gęsto nasadzonych drzew i krzewów rosnących na działce Wspólnoty.
W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w siedzibie Spółdzielni - pok. nr 2, tel. 17-85-76-989,
tel. kom. 784-029-422.
Dodano 2016-07-13 09:02:25 przez Administartor SM Nowe Miasto
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje,
że wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie obumarłych/chorych bądź kolidujących z budynkiem drzew rosnących na działce nr 1647/47 obr. 208 - Rzeszów, ul. Popiełuszki 6.
W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w siedzibie Spółdzielni - pok. nr 2, tel. 17-85-76-989,
tel. kom. 784-029-422.
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2016-06-10 08:58:54 przez Administartor SM Nowe Miasto
Na wniosek grupy członków zgłoszony w trybie § 36 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto"
w Rzeszowie wprowadza zmianę w ogłoszonym porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Członków zwołanym
w dniach: 20, 21, 22, 23, 24.06.2016r.

Uzupełnia się pkt 16 o podpunkt 16.1 w brzmieniu:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany treści
paragrafu 32 pkt 1 Statutu Spółdzielni.
Załączniki


Opis
Zawiadomienie 2 walne.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2016-05-31 14:50:28 przez Administartor SM Nowe Miasto
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie
ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie termomodernizacji
budynku Monte Cassino 14 w Rzeszowie".

Materiały przetargowe do nabycia w Dziale Technicznym pok. nr 5,
po dokonaniu opłaty w kwocie 20,00zł w kasie Spółdzielni.

Termin składania ofert do 22.06.2016r. do godz. 13.00
w sekretariacie Spółdzielni - pok. nr 9, ul. Podwisłocze 6
Dodano 2016-05-25 10:27:09 przez Administartor SM Nowe Miasto
ZAWIADOMIENIE
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie zawiadamia, że zgodnie z § 34 ust. 1 oraz § 35 Statutu i Uchwałą nr 7/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Spółdzielczym Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Podwisłocze 6 i przy  ul. Monte Cassino 14 w Rzeszowie, w pięciu częściach, w tym: części 1, 2, 3, 4 – ul. Podwisłocze 6; 
część  5 – ul. Monte Cassino 14.

1. Jedn. B-1
    Pelczara 1, 2, 4, 5, 6, 7, Świadka 1, 3, 5, 7  -  20.06.2016r. godz. 1800

2. Jedn. B-2
    Podwisłocze 2, 4, 6, 8, 8A, 12, 18  - 21.06.2016r. godz. 1800

3. Jedn. B-3
    Podwisłocze 24, 26, 28, 30, 32, 32A, 34, 38, 38A, 38B, 40  -  22.06.2016r. godz. 1800

4. Jedn. B-4
    Popiełuszki 6, 8, 10, 14, 20, 20A, 22, Rejtana 22, 24, 26  -  23.06.2016r. godz. 1800

5. Jedn. F
    Monte Cassino 8, 10, 12, 14, Kustronia 6, Orląt Lwowskich 2, Ułanów 6, 10, członkowie oczekujący, Osiedlowy Klub "Skorpion", ul. Monte Cassino  14, Rzeszów  - 24.06.2016r. godz. 1800 
 

Porządek obrad


1. Otwarcie obrad.

2. Zapoznanie uczestników z Regulaminem Obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
a) przewodniczący
b) z-ca przewodniczącego
c) sekretarz

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji:
a) mandatowo – skrutacyjnej
b) wyborczej
c) uchwał i wniosków

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” za 2015 r. i podjęcie stosownej uchwały.

7. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzające prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolność do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

8.Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” z działalności za 2015 r. i omówienie kierunków działalności gospodarczej w 2016 r. oraz podjęcie stosownych uchwał.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i podjęcie uchwał w sprawie jego zatwierdzenia i przeznaczenia nadwyżki bilansowej.

10. Sprawozdanie komisji wyborczej.

11. Podjęcie uchwał  w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.

12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej.

13. Wybory 2-ch delegatów na zjazd związku rewizyjnego i 2-ch delegatów na zjazd przedkongresowy spółdzielczości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działki nr 1674/3 w obr. 208 o pow. 53 m przy ul. Popiełuszki , stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu trzech lokali mieszkalnych usytuowanych na ostatnich kondygnacjach budynków.

16. Podjęcie uchwał zgłoszonych w trybie § 36 Statutu Spółdzielni.

17. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów danej części Walnego Zgromadzenia.

18. Dyskusja.

19. Zakończenie obrad.
 
Informacja:

1. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu od 06.06.2016 r. w dni robocze w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6 w Rzeszowie, pok. nr 16, w godz. 7°° do 15°°.

2. Zgodnie z § 35 Statutu Spółdzielni, każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z materiałami i projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

3. Kandydatów do Rady Nadzorczej należy zgłaszać w terminie do 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenie kandydatów odbywa się w trybie zgodnym z § 46 Statutu Spółdzielni i powinno być poparte przez co najmniej 10-ciu członków Spółdzielni. Zgłoszenie odbywa się pisemnie z podaniem:
a) imienia i nazwiska kandydata, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
b) imion i nazwisk osób zgłaszających – z podaniem adresu lokalu, z którym związane jest członkostwo w Spółdzielni.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenie w siedzibie Spółdzielni, wyrażające zgodę na kandydowanie w trybie przewidzianym w § 46 Statutu Spółdzielni.

4. Druki dotyczące zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej są dostępne w siedzibie Spółdzielni, ul. Podwisłocze 6, pok. nr 16.

5. Projekty uchwał do umieszczania w porządku obrad członkowie mają prawo zgłaszać w trybie § 36 Statutu Spółdzielni.

6. Tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” umieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowemiasto.pl

7. Prosimy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu o posiadanie przy sobie dowodu tożsamości.
 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nowe Miasto” w Rzeszowie
Załączniki


Opis
S45C-116061413400.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]