Jest Wtorek, 12 listopada 2019 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2019-01-02 09:02:42 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 2019-01-02

 

Ogłoszenie przetargowe

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy dot. renowacji elewacji dwunastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych j.n.:

 1. bud. Podwisłocze 8 - elewacja zachodnia i część wschodniej

 2. bud. Podwisłocze 18 - elewacja zachodnia i część wschodniej

 3. bud. Podwisłocze 34 - elewacja wschodnia

 4. bud. Podwisłocze 40 - elewacja wschodnia i część zachodniej

 5. bud. Rejtana 22 - elewacja wschodnia

 

 1. Przewidywany zakres robót:

 1. ciśnieniowe mycie elewacji,

 2. impregnacja powierzchni ścian środkiem grzybobójczym,

 3. doszczelnienie szpaletów w otworach okiennych, które tego wymagają

 4. uszczelnienie pęknięć (zarysowań) elewacji oraz uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej,

 5. dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi (preferowane są farby silikonowe) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem (zbliżonej do istniejącej).

 

 1. Informacje doprecyzowujące założenia ofertowe:

 1. Proponowane do zastosowania materiały powinny posiadać tzw. zgodność systemową oraz wszelkie potrzebne świadectwa.

 2. Prace malarskie należy wykonywać metodami alpinistycznymi.

 3. Wykonawca posiadający aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót [szczególną uwagę należy zwrócić na parkujące w pobliżu malowanych (mytych) elewacji samochody].

 4. Oferent zaproponuje zintegrowaną (obejmującą wszystkie czynności robocze) cenę jednostkową prac renowacyjnych jw. przy określeniu powierzchni malowanych elewacji zgodnie z treścią p.4.4.1. rozdziału 12 (roboty malarskie) KNR 4-01-„przy malowaniu ścian nie potrąca się z ich powierzchni otworów o powierzchni 1 do 3 m² w wypadku malowania ościeży. Potrąca się natomiast otwory ponad 3 m² doliczając powierzchnie malowanych ościeży.”

 5. Powierzchnie malowanych elewacji zostaną wpisane do formularza ofertowego. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego przy zastosowaniu oferowanej ceny jednostkowej.

 6. Formularze ofertowe oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6.

 7. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej i danymi technicznymi materiałów budowlanych należy składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 – do dnia 31 stycznia br. do godz. 10ºº.

 8. Komisja przetargowa zapozna się ze złożonymi ofertami do dnia 11.02.2019 r.

 9. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót lub rezygnacji z ich wykonywania
  (w przypadku rozszerzenia zakresu będzie miała zastosowanie oferowana cena jednostkowa).

 10. Powyższe ogłoszenie przetargowe zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie przetargowe pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2018-12-21 13:30:46 przez Administartor SM Nowe Miasto

 

 

OGŁOSZENIE O PRZTEARGU

NA WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH
 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót malarskich w klatkach schodowych następujących budynków:

Pelczara 1 kl. II, III

Pelczara 5 kl. IV

Świadka 7 kl. I

Podwisłocze 8 kl. IV

Podwisłocze 24 kl. V, VI

Podwisłocze 28 kl. III

Podwisłocze 38A kl. IV, V, VI

Podwisłocze 38B kl. IV, VII

Popiełuszki 6 kl. II

Popiełuszki 8 kl. VI

Popiełuszki 20 kl. II, III, VI, VII

Popiełuszki 20A kl. III, IV

Popiełuszki 22 kl. II, III, V

Rejtana 24 kl. I, II

Rejtana 26 kl. IV

Monte Cassino 8 kl. I, II

Monte Cassino 14 kl. V, VII

Kustronia 6 kl. II

Orląt Lwowskich 2 kl. III

 

w zakresie:

 • malowanie tynków ścian i sufitów + główka klatki schodowej,

 • malowanie rur i grzejników,

 • malowanie powierzchni pełnych,

 • malowanie balustrad,

 • malowanie drzwi,

 • malowanie cokołów ścian, policzków biegów,

 • malowanie lamperii

Materiały przetargowe wraz z przedmiarem robót można otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni, pokój nr 5 i 6.

Oferta powinna zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz oferty

 • kosztorys ofertowy,

 • nośniki cenotwórcze przyjęte do kalkulacji oferty,

 • czasokres wykonania robót,

 • okres gwarancji,

 • oświadczenie oferenta.

 

UWAGA:

Przy realizacji prac nie przewiduje się robót dodatkowych

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 18.01.2019 r. do godz. 12ºº
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 z dopiskiem „Oferta na roboty malarskie”.

Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi do dnia 28.01.2019 r.,
a o wyborze oferentów Spółdzielnia powiadomi zainteresowanych na tablicy ogłoszeń.

Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie o przetargu pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2018-12-19 07:46:28 przez Administartor SM Nowe Miasto

                                                                                              2018-12-18

OGŁOSZENIE

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje, że w związku z „Budowa przyłącza cieplnego na odcinku A – B – C – D w rejonie ulic Pelczara i Al. Powstańców Warszawy, z odpowietrzeniem i odwodnieniem do bezodpływowych studni schładzających Ssch” na wniosek MPEC Sp. z o.o - Rzeszów, wszczyna postępowanie administracyjne w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew (1 szt. wierzba, 5 szt. katalpy, 1 szt. Lipa), kolidujących z siecią a rosnących na działkach o nr:1681/14 i 1718/9 obr. 208 – Rzeszów w rejonie budynków Pelczara 4-5-1.

W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w  siedzibie Spółdzielni - pok. nr 2 tel. 17/85 76 989, tel. kom. 784 029 422.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2018-12-19 07:40:16 przez Administartor SM Nowe Miasto

                                                                2018-12-18


OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje, że w związku z „Budowa przyłącza cieplnego na odcinku A – B – C – D w rejonie ulic Pelczara i Al. Powstańców Warszawy, z odpowietrzeniem i odwodnieniem do bezodpływowych studni schładzających Ssch” na wniosek MPEC Sp. z o.o - Rzeszów, wszczyna postępowanie administracyjne w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew (1 szt. żywotnika, 2 szt. katalpy, 1 szt. Jesion), kolidujących z siecią a rosnących na działce nr 1809 obr. 208 – Rzeszów w rejonie budynku Pelczara 2.

W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w  siedzibie Spółdzielni - pok. nr 2 tel. 17/85 76 989, tel. kom. 784 029 422.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2018-12-18 13:27:12 przez Administartor SM Nowe Miasto

strony:

<- | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]