Jest Poniedziałek, 30 marca 2015 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2015-03-05 08:13:35 przez Administartor SM Nowe Miasto

           Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie działając jako Zarządca w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku Hetmańska 40A w Rzeszowie - zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. wykonania ekspertyzy technicznej budynku jw., której zakres określa Postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa z dnia 17.02.2015 r. sygn. akt NB-I-6-7356-2-24/14 (kopia Postanowienia w załączeniu, oryginał do wglądu w siedzibie Spółdzielni - Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, pok. nr 8).

UWAGI:

 1. Oczekiwany termin wykonania orzeczenia - 30.07.2015 r.
 2. Oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni - Rzeszów,
  ul. Podwisłocze 6 - e-mail: smnm@smnowemiasto.pl do dnia 31.03.2015 r.
 3. Dodatkowe informacje jak i wgląd w posiadaną dokumentację techniczną można uzyskać w dziale technicznym Spółdzielni - Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, tel. 17 865-70-82.
 4. Pracownicy Spółdzielni udzielą również pomocy w przeprowadzeniu wizji lokalnej budynku Hetmańska 40A w uzgodnionym obustronnie terminie.
 5. Wykonawca orzeczenia technicznego musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jak również doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac.

 

 

Dodano 2015-01-27 08:03:17 przez Administartor SM Nowe Miasto

          Wspólnota Mieszkaniowa budynku Staszica 29 w Rzeszowie w imieniu  i na rzecz, której działa jako Zarządca Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 ogłasza przetarg ofertowy na „Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego Staszica 29  w Rzeszowie”.


          Szczegółowe informacje oraz materiały przetargowe można uzyskać   
w siedzibie Spółdzielni – 35-309 Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, pokój nr 6,  tel. 17 865 70 82 (koszt materiałów przetargowych wynosi 20 zł brutto).


          Oferty można składać w terminie do dnia 27.02.2015 r., do godz. 13.00   
w sekretariacie Spółdzielni pokój nr 9, ul. Podwisłocze 6.
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Dodano 2015-01-14 09:42:27 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych:
1. o pow. 126,85 m² w bud. przy ul. J. Pelczara 4/3-8 (parter) w Rzeszowie,
2. o pow. 9,55 m² w bud. przy ul. W. Świadka 7/22C (XII kondygnacja)
w Rzeszowie

Przetarg odbędzie się w dniu 20.01.2015 r. o godz. 11ºº i 11³º w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

Warunki przetargu:

 •  stawka wywoławcza czynszu:

dla lok. poz. nr 1        15,00 zł za 1 m² pow. użytk. / netto
dla lok. poz. nr 2        13,50 zł za 1 m² pow. użytk. / netto

 •  wadium do przetargu: 

dla lok. poz. nr 1    1.903,00 zł,
dla lok. poz. nr 2       129,00 zł

 •  warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu,
 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal
  w zasobach
  Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,
 •  wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,
 •  wadium przepada na rzecz Spółdzielni – Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,
 •  stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji „czynszu najmu”, oprócz niej, Spółdzielnia  dolicza opłaty za media oraz VAT,
 •  oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,
 • w/w lokale można obejrzeć do dnia 20.01.2015 r.,
 •  Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,
 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu,
 •  informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17-865-76-26.

 

Dodano 2014-12-12 14:30:55 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót malarskich w klatkach schodowych następujących budynków:   

Pelczara 5   kl.III

Świadka 1   kl.I, V

Świadka 3   kl. IV

Świadka 5   kl. V

Podwisłocze 2   kl. VI

Podwisłocze 4   kl. IV

Podwisłocze 12   kl. II

Podwisłocze 18   kl. VI

Podwisłocze 24   kl. I

Podwisłocze 26   kl. IV, V

Podwisłocze 28   kl. VI

Podwisłocze 32   kl. I, II

Podwisłocze 32A   kl. I, II

Podwisłocze 38   kl. V

Podwisłocze 38A   kl. VII

Podwisłocze 38B   kl. II

Podwisłocze 40   kl. IV

Popiełuszki 6   kl. I, III

Popiełuszki 8   kl. III, IV

M. Cassino 8  kl. III, V

M. Cassino 10   kl. I

M. Cassino 12   kl. VI

Ułanów 10   kl. VI

w zakresie:

 • malowanie tynków ścian i sufitów + główka klatki schodowej,
 • malowanie rur i grzejników,
 • malowanie powierzchni pełnych,
 • malowanie balustrad,
 • malowanie drzwi,
 • malowanie cokołów ścian, policzków biegów,
 • malowanie lamperii.

materiały przetargowe wraz z przedmiarem robót są do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni, pokój nr 5 i 6.

Oferta powinna zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr 1),
 • kosztorys ofertowy (zał. nr 2),
 • nośniki cenotwórcze przyjęte do kalkulacji oferty, które stosowane będą również do kalkulacji ewentualnych robót dodatkowych,
 • czasokres wykonania robót,
 • okres gwarancji,
 • oświadczenie oferenta na druku nr 3.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.01.2015 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto" w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 z dopiskiem "Oferta na roboty malarskie."

Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi do dnia 20.01.2015 r.,
a o wyborze oferentów Spółdzielnia powiadomi zainteresowanych na tablicy ogłoszeń. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano 2014-11-06 11:13:40 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny (licytację) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Podwisłocze 28 w Rzeszowie,
pow. użytkowa 53,0 m2, III piętro, cena wywoławcza 184.470,00 zł, który odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 r., o godz.1200 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 9A.

Informacje o mieszkaniu oraz zasadach przetargu można uzyskać w dziale członkowsko-mieszkaniowym Spółdzielni, pokój nr 11, tel. 17 865-73-11.

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]