Jest Poniedziałek, 22 grudzień 2014 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2014-12-18 09:04:11 przez Administrator ZETO

Dodano 2014-12-12 14:30:55 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót malarskich w klatkach schodowych następujących budynków:   

Pelczara 5   kl.III

Świadka 1   kl.I, V

Świadka 3   kl. IV

Świadka 5   kl. V

Podwisłocze 2   kl. VI

Podwisłocze 4   kl. IV

Podwisłocze 12   kl. II

Podwisłocze 18   kl. VI

Podwisłocze 24   kl. I

Podwisłocze 26   kl. IV, V

Podwisłocze 28   kl. VI

Podwisłocze 32   kl. I, II

Podwisłocze 32A   kl. I, II

Podwisłocze 38   kl. V

Podwisłocze 38A   kl. VII

Podwisłocze 38B   kl. II

Podwisłocze 40   kl. IV

Popiełuszki 6   kl. I, III

Popiełuszki 8   kl. III, IV

M. Cassino 8  kl. III, V

M. Cassino 10   kl. I

M. Cassino 12   kl. VI

Ułanów 10   kl. VI

w zakresie:

 • malowanie tynków ścian i sufitów + główka klatki schodowej,
 • malowanie rur i grzejników,
 • malowanie powierzchni pełnych,
 • malowanie balustrad,
 • malowanie drzwi,
 • malowanie cokołów ścian, policzków biegów,
 • malowanie lamperii.

materiały przetargowe wraz z przedmiarem robót są do nabycia w Dziale Technicznym Spółdzielni, pokój nr 5 i 6.

Oferta powinna zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr 1),
 • kosztorys ofertowy (zał. nr 2),
 • nośniki cenotwórcze przyjęte do kalkulacji oferty, które stosowane będą również do kalkulacji ewentualnych robót dodatkowych,
 • czasokres wykonania robót,
 • okres gwarancji,
 • oświadczenie oferenta na druku nr 3.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.01.2015 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto" w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 z dopiskiem "Oferta na roboty malarskie."

Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi do dnia 20.01.2015 r.,
a o wyborze oferentów Spółdzielnia powiadomi zainteresowanych na tablicy ogłoszeń. Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano 2014-11-06 11:13:40 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny (licytację) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy ul. Podwisłocze 28 w Rzeszowie,
pow. użytkowa 53,0 m2, III piętro, cena wywoławcza 184.470,00 zł, który odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 r., o godz.1200 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 9A.

Informacje o mieszkaniu oraz zasadach przetargu można uzyskać w dziale członkowsko-mieszkaniowym Spółdzielni, pokój nr 11, tel. 17 865-73-11.

Dodano 2014-10-08 00:00:00 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego o pow. 34,94 m2
w bud. przy ul. Podwisłocze 10/3 (parter) w Rzeszowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

Warunki przetargu:

 •  stawka wywoławcza czynszu: 22,00 zł za 1 m2 pow. użytk. /netto/
 •  wadium do przetargu:           769,00 zł
 •  warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu,
 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal
  w zasobach Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,
 •  wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,
 •  wadium przepada na rzecz Spółdzielni – Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,
 •  stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji „czynszu najmu”, oprócz niej, Spółdzielnia dolicza opłaty za media oraz VAT,
 •  oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,
 • w/w lokale można obejrzeć do dnia 21.10.2014 r.,
 •  Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,
 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu,
 •  informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17 865 76 26.
Dodano 2014-07-30 10:53:22 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny (licytację) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Ułanów 10 w Rzeszowie, pow. użytkowa 64,39 m2,
II piętro, budynek niskokondygnacyjny cena wywoławcza 227.800,00 zł, który odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2014 r., o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 9A.
Informację o przetargu oraz zasadach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni: tablica ogłoszeń, dział członkowsko-mieszkaniowy pokój nr 11,
tel. (17) 865-73-11.
Spółdzielnia zastrzega sobie odstąpienie od przetargu lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
 

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]