Jest Piątek, 09 październik 2015 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2015-09-24 10:21:11 przez Administartor SM Nowe Miasto

      OGŁOSZENIE

       Gmina Miasto Rzeszów w celu zapewnienia możliwości mieszkańcom miasta Rzeszowa prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych organizuje wraz z MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa
w n/w godzinach i dniach w wyznaczonych punktach zbiórki.
Ponadto tego rodzaju odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. W. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10-18.

Lista odpadów niebezpiecznych, które będą bezpłatnie przyjmowane
od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach zbiórki:

 •  świetlówki
 •  baterie
 •  środki ochrony roślin
 •  opakowania po środka ochrony roślin
 •  rozpuszczalniki, farby, lakiery
 •  opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach
 •  kwasy i alkalia
 •  środki chemiczne typu domowego
 •  pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki
 •  termometry
 •  odpady zwierające rtęć
 •  lampy energooszczędne

Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą przez firmę MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym
5.10.2015 (poniedziałek)
Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej 800 – 1000
Parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr 33 1015 – 1215
Parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Express i Frac 1230 – 1430
 6.10.2015 (wtorek)
Parking w rejonie ul. Bożniczej – pomiędzy synagogami 800 – 1000
Parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich 1015 – 1215
Parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza  1230 – 1430
7.10.2015 (środa)
Parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP 800 – 1000
Parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15     1015 – 1215
Parking w rejonie skrzyzowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej -–za przystankiem MPK 1230 – 1430
8.10.2015 (czwartek)
Parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f   800 – 1000
Parking w rejonie ul. Kustronia i bloku nr 14 oraz placówek usługowo – handlowych 1015 – 1215
Parking w rejonie ul. Hetmańskiej i sklepu „Hetman” 1230 – 1430
9.10.2015 (piątek)
Parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej 730 – 930
Parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów 1000 – 1200
Parking w rejonie kościoła i przystanku MPK przyul. Kardynała Karola Wojtyły 

1230 – 1430

Informacja uzyskana z Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Gospodarki Komunalnej

Dodano 2015-09-23 14:48:20 przez Administartor SM Nowe Miasto

    OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie działając jako zarządca w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Hetmańskiej nr 40A ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie prac budowlanych dot. usunięcia żwiru i humusu z całości "zielonego dachu" budynku j.w. zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wydaną w dniu 29.07.2015 r.

uwaga:

 1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni - Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 do dnia 15.10.2015 r.
 2. Materiały przetargowe są dostępne w Dziale Technicznym Spółdzielni , tel. 17 865-70-82.
Dodano 2015-09-10 10:51:01 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE


               Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie działając jako Zarządca w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy   ul. Hetmańskiej nr 40A zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania prac obejmujących zabezpieczenie terenu wokół budynku j.w. przed zagrożeniem powodowanym odspajającymi się płytkami tworzącymi obłożenie krawędzi płyt balkonowych i architektonicznych występów elewacyjnych.
Oferta, którą należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów,  ul. Podwisłocze 6 – do dnia 20.09.2015 r. powinna zawierać:
1. Skrócony opis zabezpieczenia (formę wygrodzenia, typ i rodzaj tablic informacyjnych itp.).
2. Termin realizacji.
3. Cenę netto.


Uwaga:
Wykonawca przedłoży jako załącznik do protokołu odbioru robót oświadczenie osoby posiadającej stosowne uprawnienia i umiejętności, że wykonane zabezpieczenie spełnia wymogi obowiązujących przepisów.  

Dodano 2015-09-08 11:41:54 przez Administartor SM Nowe Miasto

               Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. remontu chodnika odbojowego biegnącego wzdłuż wschodniej podłużnej ściany budynku Podwisłocze 8.

Projektowany zakres robót:
1) demontaż płytek betonowych 50 x 50 x 6 cm
2) demontaż obrzeży betonowych,
3) na powierzchni pod płytami loggii korytowanie na głębokość ok. 10 – 15 cm,
4) ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 cm,
5) na powierzchni „wykorytowanej” jw. ułożenie na podkładzie z geowłókniny warstwy kruszywa łamanego (klinca) gr 10 – 15 cm,
6) ułożenie betonowej kostki brukowej Holland gr 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej w formie pasa szerokości 50 cm biegnącego wzdłuż krawędzi elewacji budynków („wnęki” loggii wyłożone będą kruszywem łamanym),

Oferent uwzględni w przygotowanej ofercie następujące elementy:
1) ceny jednostkowe robót jw. (netto),
2) cenę całkowitą (netto) wykonania w wyznaczony sposób chodnika odbojowego biegnącego wzdłuż wschodniej podłużnej ściany bud. Podwisłocze 8,
3) termin wykonania robót jw.,
4) okres gwarancji na wykonane prace,
5) do oferty dołączone będą karty techniczne proponowanych do zastosowania materiałów.

 

Dodano 2015-09-02 14:02:28 przez Administartor SM Nowe Miasto

~

Załączniki


Opis
GT.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]