Jest Piątek, 05 czerwca 2020 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2020-02-03 08:12:32 przez Administartor SM Nowe Miasto

                             OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 ogłasza przetarg ustny (licytację) na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 132B przy ul. Podwisłocze 24 w Rzeszowie, pow. użytkowa 18,84m2, XI piętro, cena wywoławcza 97.300,00zł, który odbędzie się w dniu 19 lutego 2020r., o godzinie 1200 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 9A. Wdium w kwocie 5.000.00 zł. nalezy wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej do godziny 11.00 w dniu przetargu.

Informację o mieszkaniu oraz zasadach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni: tablica ogłoszeń, dział członkowsko-mieszkaniowy pokój nr 11, tel. (17) 865-73-11.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyny. 

Rzeszów , 2020 - 02 - 03

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Zasady przetargu pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2020-01-08 08:06:42 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 2019-12-30

 

GT / 3180 / 2019

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZTEARGU

NA WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót malarskich w klatkach schodowych następujących budynków:

Pelczara 1 kl. I, V

Pelczara 5 kl. I, VI

Podwisłocze 8A kl. III

Podwisłocze 24 kl. III

Podwisłocze 38B kl. I, III, IX, X, XIII

Popiełuszki 14 kl. II, III

Rejtana 24 kl. IV

 

 

w zakresie:

 • malowanie tynków ścian i sufitów + główka klatki schodowej,

 • malowanie rur i grzejników,

 • malowanie powierzchni pełnych,

 • malowanie balustrad,

 • malowanie drzwi,

 • malowanie cokołów ścian, policzków biegów,

 • malowanie lamperii

Materiały przetargowe wraz z przedmiarem robót można otrzymać w Dziale Technicznym Spółdzielni, pokój nr 5 i 6.

 

Oferta powinna zawierać:

 • wypełniony i podpisany formularz oferty

 • kosztorys ofertowy,

 • nośniki cenotwórcze przyjęte do kalkulacji oferty,

 • czasokres wykonania robót,

 • okres gwarancji,

 • oświadczenie oferenta.

 

 

UWAGA:

Przy realizacji prac nie przewiduje się robót dodatkowych

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.01.2020 r. do godz. 12ºº
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowe Miasto” w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 6 z dopiskiem „Oferta na roboty malarskie”.

Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi do dnia 24.01.2020 r.,
a o wyborze oferentów Spółdzielnia powiadomi zainteresowanych na tablicy ogłoszeń.

Zastrzega się unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2019-12-16 14:49:05 przez Administartor SM Nowe Miasto
Dodano 2019-11-08 07:03:28 przez Administartor SM Nowe Miasto

2019-11-08

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje, że wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie świerka srebrnego, rosnącego bezpośrednio przy elewacji budynku  Seniora 2/I dz. nr 1821/2 oraz 2 szt. sumaka octowca rosnących przy budynku Senio 2 / II dz. nr 1821/4 obr. 208 – Rzeszów.

W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi w  siedzibie Spółdzielni - pok. nr 2 tel. 17/85 76 989, tel. kom. 784 029 422.

Dodano 2019-11-06 11:06:06 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie
ul. Podwisłocze 6, ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu użytkowego o pow. 31,35 m² w bud. przy ul. Podwisłocze 10A/12-13 w Rzeszowie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20. 11. 2019 r. o godz. 1100, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podwisłocze 6.

 

Warunki przetargu:

 • stawka wywoławcza czynszu: 10,00zł za 1 m² pow. użytk. / netto.

 • wadium do przetargu: 314,00zł

 

 

 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej z określeniem rodzaju działalności oraz wpłacenie wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej do godz. 1030 w dniu przetargu,

 • do przetargu nie mogą przystąpić osoby posiadające lokal w zasobach Spółdzielni i zalegające z opłatami za jego użytkowanie,

 • wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty,

 • wadium przepada na rzecz Spółdzielni – Sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub odmówi zawarcia umowy,

 • stawkę wywoławczą stanowi cena pozycji „czynszu najmu”, oprócz niej, Spółdzielnia dolicza opłaty za media oraz VAT,

 • oferentowi, którego oferta została przyjęta, wadium zostanie zaliczone w poczet pierwszej opłaty czynszu,

 • w/w lokal można obejrzeć do dnia: 20.11.2019 r.

 • Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg w całości lub części, bez podania przyczyn,

 • przed podpisaniem umowy, Najemca zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości czteromiesięcznego czynszu wylicytowanego w przetargu, celem zabezpieczenia opłat za najem i zwrot kosztów za ewentualne szkody w wyposażeniu lokalu,

 • informację odnośnie warunków najmu można uzyskać pod nr tel. 17-857-69-90.

 

Załączniki


Opis
SCAN_20191105_144732024.pdf pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]