Jest Wtorek, 30 listopada 2021 r.
Jesteś tutaj ->
Dodano 2021-05-10 10:38:34 przez Administartor SM Nowe Miasto

2021-05-10

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie informuje, że na wniosek mieszkańców wszczyna postępowanie w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie świerka rosnącego zbyt blisko budynku Podwisłocze 40 kl. IV od strony zachodniej (dz. nr 1654/1 obr. 208),.

W terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółami przedmiotowej sprawy oraz zgłaszać swoje uwagi na piśmie, które wraz z wnioskiem zostaną przekazane do Wydz. Ochrony Środowiska przy Urzędzie Miasta w Rzeszowie.

Załączniki


Opis
Ogłoszenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
Dodano 2021-04-28 08:36:19 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, kwiecień 2021 r.

 

SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia dot. robót związanych z remontem balkonów w budynku przy ul. Husarskiej 1 w Rzeszowie.

 1. Przewidywany zakres robót

 1. Skucie istniejących wylewek i posadzek.

 2. Demontaż starych obróbek blacharskich.

 3. Demontaż istniejących warstw izolacji przeciwwodnej.

 4. Demontaż blaszanych ekranów balustradowych.

 5. Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji balustrad (z zabezpieczeniem antykorozyjnym).

 6. Montaż nowej obróbki blacharskiej z blachy powlekanej wokół płyty balkonu.

 7. Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm lub alternatywnego rozwiązania np. systemu Deitermann.

 8. Wykonanie wylewki balkonowej z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.

 9. Montaż nowych ekranów balkonowych (np. wykonanych z blachy trapezowej, kronoplanu itp.).

 10. Naprawa sufitów balkonów i odmalowanie ich farbą silikonową elewacyjną w istniejącej kolorystyce.

 11. Położenie płytek mrozoodpornych na płycie balkonowej.

 1. W ofercie przetargowej należy uwzględnić następujące dane:

 • koszt robót (netto) uwzględniający utylizację zdemontowanych materiałów,

 • proponowany termin przeprowadzenia remontu,

 • inwestor dopuszcza tylko „zewnętrzny” sposób przeprowadzenia robót.

 • oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie oględzin i zapoznanie się z warunkami technicznymi wykonania robót,

 • oferent przedłoży polisę dot. ubezpieczenia prowadzonych robót.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 lub na adres email: smnm@smnowemiasto.pl do dnia 17.05.2021 r. do godz. 12ºº.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, Dział Techniczny, pok. nr 5 – 8 lub telefonicznie pod nr 17-865-70-82.

Dodano 2021-04-15 09:21:17 przez Administartor SM Nowe Miasto

Rzeszów, 2021-04-14

 

Ogłoszenie przetargowe

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowe Miasto" w Rzeszowie ogłasza przetarg ofertowy dot. renowacji elewacji dwunastokondygnacyjnych budynków mieszkalnych j.n.:

 1. bud. Podwisłocze 4 - wszystkie elewacje

 2. bud. Podwisłocze 12 - wszystkie elewacje

 3. bud. Świadka 3 - elewacja wschodnia i południowa

 4. bud. Rejtana 24 - elewacja wschodnia i południowa

 5. bud. Rejtana 26 - elewacja wschodnia i południowa

 

 1. Przewidywany zakres robót:

 1. ciśnieniowe mycie elewacji,

 2. impregnacja powierzchni ścian środkiem grzybobójczym,

 3. doszczelnienie szpaletów w otworach okiennych, które tego wymagają

 4. uszczelnienie pęknięć (zarysowań) elewacji oraz uzupełnienie ubytków wyprawy tynkarskiej,

 5. dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi (preferowane są farby silikonowe) w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem (zbliżonej do istniejącej).

 

 1. Informacje doprecyzowujące założenia ofertowe:

 1. Proponowane do zastosowania materiały powinny posiadać tzw. zgodność systemową oraz wszelkie potrzebne świadectwa.

 2. Prace malarskie należy wykonywać metodami alpinistycznymi (bez rusztowań).

 3. Wykonawca posiadający aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiada za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót [szczególną uwagę należy zwrócić na parkujące w pobliżu malowanych (mytych) elewacji samochody].

 4. Oferent zaproponuje zintegrowaną (obejmującą wszystkie czynności robocze) cenę jednostkową prac renowacyjnych jw. przy określeniu powierzchni malowanych elewacji zgodnie z treścią p.4.4.1. rozdziału 12 (roboty malarskie) KNR 4-01-„przy malowaniu ścian nie potrąca się z ich powierzchni otworów o powierzchni 1 do 3 m² w wypadku malowania ościeży. Potrąca się natomiast otwory ponad 3 m² doliczając powierzchnie malowanych ościeży.”

 5. Powierzchnie malowanych elewacji zostaną wpisane do formularza ofertowego. Ostateczne rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego przy zastosowaniu oferowanej ceny jednostkowej.

 6. Formularze ofertowe oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 – tel. 17-86-57-082, 17-85-76-983; email: smnm@smnowemiasto.pl

 7. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej i danymi technicznymi materiałów budowlanych należy składać w sekretariacie Spółdzielni (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu) – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 – do dnia 4 maja br. do godz. 10ºº.- adres email j.w.

 8. Komisja przetargowa zapozna się ze złożonymi ofertami do dnia 07.05.2021 r.

 9. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót lub rezygnacji z ich wykonywania
  (w przypadku rozszerzenia zakresu będzie miała zastosowanie oferowana cena jednostkowa).

 10. Powyższe ogłoszenie przetargowe zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Dodano 2021-03-29 11:00:13 przez Administartor SM Nowe Miasto
Dodano 2021-03-24 13:33:13 przez Administartor SM Nowe Miasto

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

           Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Husarska 1 w Rzeszowie jako Zarządca ogłasza przetarg ofertowy na remont 24 szt. balkonów i balustrad w budynku j.w.

 

Przewidywany zakres robót:

 1. Wywóz i utylizacja zdemontowanej izolacji przeciwodnej, wylewki i warstw posadzkowych oraz obróbek.

 2. Demontaż starych ekranów balustrad balkonowych.

 3. Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji balustrad balkonowych.

 4. Wykonanie obróbki blacharskiej ze stalowej blachy powlekanej (w uzgodnionej kolorystyce).

 5. Wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej typu PYE PV 250 S 5.

 6. Wykonanie wylewki z mieszanki betonowej z dodatkiem zbrojenia rozproszonego.

 7. Montaż nowych ekranów balkonowych (np. z blachy trapezowej, kronoplanu itp.)

 8. Naprawa sufitów balkonów i odmalowanie ich farbą silikonową elewacyjną w istniejącej kolorystyce.

Uwaga: Inwestor dopuszcza tylko „zewnętrzny” sposób prowadzenia robót.

W ofercie przetargowej należy uwzględnić następujące dane:

 1. Koszt robót (netto).

 2. Koszt jednostkowy (netto) naprawy jednego balkonu.

 3. Planowany termin przeprowadzenia remontu.

 4. Okres gwarancji.

 5. Oferent przedłoży oświadczenie potwierdzające przeprowadzenie oględzin i zapoznanie się z warunkami technicznymi wykonania robót.

 6. Oferent przedłoży polisę dotyczącą ubezpieczenia prowadzonych robót.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6 lub pod adresem e-mail: smnm@smnowemiasto do dnia 30.04.2021 r. do godz. 12:00.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – Rzeszów, ul. Podwisłocze 6, Dział Techniczny, pok. 5-8 lub telefonicznie pod nr 178657082.

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ->

Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]